Liên Hệ

Mọi thông tin đóng góp, thắc mắc vui lòng liên hệ theo địa chỉ sau:

SĐT/ Telegram: +63 961 743 0002

Email: thetam.tkvn@gmail.com

Địa chỉ tại Việt Nam: 59 Nguyễn Thái Bình Phường Nguyễn Thái Bình Quận 1 Hồ Chí Minh Việt Nam

Địa chỉ tại Philippines: Jazz Residences, Makati, Philippines